Skip to content
projket unijny osiedle dla seniorów łódź

Wybór mieszkania

PARTER

ostoja seniora parter rzut
NUMERPOWIERZCHNIAPOKOJE
AU.1.168,32 m23
AU.1.243,83 m21
AU.1.347,56 m22
AU.1.447,83 m22
AU.1.544,22 m21

PIĘTRO 1

NUMERPOWIERZCHNIAPOKOJERZUTSTATUT
AU.2.127,65 m21PDFDO WYNAJĘCIA
A.2.244,60 m22PDFSPRZEDANE
A.2.338,27 m21PDFNA SPRZEDAŻ
A.2.440,59 m22PDFSPRZEDANE
A.2.543,03 m21PDFNA SPRZEDAŻ
A.2.651,59 m22PDFNA SPRZEDAŻ
A.2.753,96 m22PDFNA SPRZEDAŻ
A.2.858,37 m22PDFNA SPRZEDAŻ
AU.2.931,11 m21PDFDO WYNAJĘCIA
AU.2.1051,17 m22PDFDO WYNAJĘCIA
NUMERPOWIERZCHNIAPOKOJERZUTSTATUT
BU.2.127,65 m21PDFDO WYNAJĘCIA
B.2.244,27 m22PDFREZERWACJA
B.2.338,27 m21PDFREZERWACJA
B.2.440,54 m22PDFREZERWACJA
B.2.543,03 m21PDFREZERWACJA
B.2.651,14 m22PDFREZERWACJA
B.2.753,16 m22PDFREZERWACJA
B.2.858,37 m22PDFREZERWACJA
BU.2.931,11 m21PDFDO WYNAJĘCIA
BU.2.1051,17 m22PDFDO WYNAJĘCIA

PIĘTRO 2

NUMERPOWIERZCHNIAPOKOJERZUTSTATUT
AU.3.127,66 m21DO WYNAJĘCIA
A.3.244,62 m22PDFNA SPRZEDAŻ
A.3.338,27 m21PDFNA SPRZEDAŻ
A.3.440,59 m22PDFSPRZEDANE
A.3.543,03 m21PDFNA SPRZEDAŻ
A.3.651,61 m22PDFNA SPRZEDAŻ
A.3.754,01 m22PDFNA SPRZEDAŻ
A.3.858,37 m22PDFNA SPRZEDAŻ
AU.3.938,25 m21DO WYNAJĘCIA
AU.3.1056,71 m22DO WYNAJĘCIA
NUMERPOWIERZCHNIAPOKOJERZUTSTATUT
BU.3.127,66 m21DO WYNAJĘCIA
B.3.244,29 m22PDFREZERWACJA
B.3.338,27 m21PDFREZERWACJA
B.3.440,54 m22PDFREZERWACJA
B.3.543,03 m21PDFREZERWACJA
B.3.651,16 m22PDFREZERWACJA
B.3.753,20 m22PDFREZERWACJA
B.3.858,37 m22PDFDO WYNAJĘCIA
BU.3.938,25 m21DO WYNAJĘCIA
BU.3.1056,71 m22DO WYNAJĘCIA

PIĘTRO 3

NUMERPOWIERZCHNIAPOKOJERZUTSTATUT
AU.4.127,66 m21DO WYNAJĘCIA
A.4.244,62 m22PDFNA SPRZEDAŻ
A.4.338,27 m21PDFNA SPRZEDAŻ
A.4.440,59 m22PDFSPRZEDANE
A.4.543,03 m21PDFNA SPRZEDAŻ
A.4.651,61 m22PDFNA SPRZEDAŻ
A.4.754,01 m22PDFSPRZEDANE
A.4.858,37 m22PDFNA SPRZEDAŻ
AU.4.938,25 m21DO WYNAJĘCIA
AU.4.1056,71 m22DO WYNAJĘCIA
NUMERPOWIERZCHNIAPOKOJERZUTSTATUT
BU.4.127,66 m21DO WYNAJĘCIA
B.4.244,29 m22PDFNA SPRZEDAŻ
B.4.338,27 m21PDFNA SPRZEDAŻ
B.4.440,53 m22PDFSPRZEDANE
B.4.543,03 m21PDFNA SPRZEDAŻ
B.4.651,16 m22PDFREZERWACJA
B.4.753,20 m22PDFREZERWACJA
B.4.858,37 m22PDFSPRZEDANE
BU.4.938,25 m21DO WYNAJĘCIA
BU.4.1056,71 m22DO WYNAJĘCIA

PIĘTRO 4

NUMERPOWIERZCHNIAPOKOJERZUTSTATUT
A.5.125,05 m21PDFSPRZEDANE
A.5.240,15 m22PDFREZERWACJA
A.5.338,27 m21PDFNA SPRZEDAŻ
A.5.440,62 m22PDFSPRZEDANE
A.5.543,03 m21PDFNA SPRZEDAŻ
A.5.647,07 m22PDFSPRZEDANE
A.5.749,48 m22PDFNA SPRZEDAŻ
A.5.850,92 m22PDFSPRZEDANE
A.5.979,57 m23PDFSPRZEDANE
NUMERPOWIERZCHNIAPOKOJERZUTSTATUT
B.5.125,07 m21PDFREZERWACJA
B.5.240,15 m22PDFSPRZEDANE
B.5.338,27 m21PDFNA SPRZEDAŻ
B.5.440,64 m22PDFSPRZEDANE
B.5.543,03 m21PDFNA SPRZEDAŻ
B.5.647,03 m22PDFSPRZEDANE
B.5.749,20 m22PDFSPRZEDANE
B.5.850,92 m22PDFSPRZEDANE
B.5.979,57 m23PDFREZERWACJA
projekt unijny

Projekt nr RPLD 07.03.00-10-0014/18 jest współfinansowany przez UE z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020.
„Budowa i wyposażenie kompleksu mieszkalno- opiekuńczego Dom Seniora Romanów”